سخن‌رانان سمپوزیوم‌های سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

اسامی سخن‌رانان سمپوزیوم‌های سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، به ترتیب حروف الفبا:

۱- دکتر شیرین احمدنیا

۲- دکتر حسین پاینده

۳- دکتر علی پوررمضانی

۴- دکتر میثم پورغلامی

۵- دکتر محمد توکل

۶- دکتر علی دانشورکیان

۷- دکتر بهروز دولتشاهی

۸- دکتر عباس ذبیخ‌زاده

۹- دکتر کتایون رازجویان

۱۰- دکتر شهاب‌علی شیرخدا

۱۱- دکتر مهدی شیرزادی‌فر

۱۲- دکتر منصوره‌سادات صادقی

۱۳- دکتر رضا صفری شالی

۱۴- دکتر هما ضرابی

۱۵- دکتر فرهاد طارمیان

۱۶- دکتر غلام‌رضا غفاری

۱۷- دکتر هما محمدصادقی

۱۸- دکتر جواد محمودی قرایی

۱۹- دکتر علی مظاهری

۲۰- دکتر فرشته موتابی

۲۱- دکتر شکوفه موسوی

۲۲- دکتر میرطاهر موسوی

۲۳- دکتر نسیم نکویی شجاع

۲۴- دکتر شبنم نوحه‌سرا

۲۵- دکتر ربابه نوری

۲۶- دکتر حمید یعقوبی

.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران