دکتر مصطفی حمدیه؛ معرفی و خلاصه‌ی سخن‌رانی

دکتر مصطفی حمدیه؛ معرفی و خلاصه‌ی سخن‌رانی

معرفی:
دکتر مصطفی حمدیه در سال ١٣٣٤ در شهر همدان متولد شد.
وی دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان علوی تهران در سال ١٣٥٢ گرفت و در سال ١٣٥٩ پزشکی عمومی را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. تحصیلات خود را در رشته‌ی تخصصی روان‌پزشکی در همان دانشگاه ادامه داد و در سال ١٣٦٥ فارغ‌التحصیل شد و از همان زمان تا کنون به عنوان هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران مشغول به فعالیت است.
در سال ٢٠٠١ دوره‌ی آموزشی نوروسایکیاتری در دانشگاه لندن، انستیتو روان‌پزشکی لندن را به پایان رساند.
وی اکنون در دپارتمان سایکوسوماتیک بیمارستان طالقانی تهران مشغول به تربیت فلوهای سایکوسوماتیک است.
خلاصه‌ی سخن‌رانی
«ارائه‌ی یک مدل مفهومی در روان‌پزشکی» (Conceptual model in psychiatry)
روان‌پزشکی ضمن این که شاخه‌ای از علم پزشکی است ولی به دلیل این‌ که موضوعِ این دانش مسائل مربوط به mind (ذهن) و mental illness (اختلالات ذهنی) است همانند سایر رشته‌های پزشکی که عمدتاً به اختلالات فیزیکی می‌پردازند ساده و دو دوتا چهارتا نیست.
در طب عفونی می‌گوییم وجود تب پلکانی و پیش‌رونده به علاوه‌ی زبان خشک و کبابی به اضافه‌ی وجود لکه‌های قرمز رنگ بر روی شکم (تاش روزه) و بالا بودن عیار خاصی در تست ویدال برابر با تشخیص سالمونلوز (حصبه) می‌باشد. آیا در روان‌پزشکی هم می‌توانیم به همین سادگی چند علامت را کنار هم بگذاریم و تشخیص خاصی را مطرح کنیم؟!
اگرچه با پیدایش DSM (طبقه‌بندی بیماری‌های روانی بر مبنای آمار) برای هر بیماری یک جدول (کرایتریای) تشخیصی مطرح شده است اما آیا می‌توان سرودست یک بیمار روانی را به اندازه‌ی کرایتریا برید؟
در پس علم روان‌پزشکی سؤالات و مفروضاتی فلسفی مطرح است که از آن‌ها نمی‌توان غافل بود و این مفاهیم را به دانش‌آموخته‌ی این رشته آموزش نداد. سؤالاتی از قبیل:
۱- ارتباط جسم (body) با ذهن (mind) (ذهن-فعالیت‌های عالی مغز) چه‌گونه است؟ ۲- آیا جسم (body) و ذهن (mind) یک دوآلیسم (دوگانه‌انگاری) است؟ ۳- آسیب‌شناسی در اختلالات روان‌پزشکی فیزیکی یا شیمیایی یا هر دو است؟ ۴- آناتومی و فیزیولوژی فعالیت‌های عالی مغز چه‌گونه است؟ ۵- در بیماری‌های عصبی‌-‌روانی پاتوفیزیولوژی چه‌گونه است؟ ۶- مرز اختلالات روان‌پزشکی با نورولوژی کجاست؟ ۷- نشانه (sign) و علامت (symptom) در روان‌پزشکی چه‌گونه است؟ ۸- ارتباط علایم در روان‌پزشکی چه‌گونه است؟
سؤالاتی از این دست پیش‌فرض‌های روان‌پزشکی است که با پاسخ دادن به آن‌ها روان‌پزشکی مفهوم پیدا می‌کند و مدل مفهومی این رشته در گرو درک این گزاره‌هاست.