پیام دبیر اجرایی دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

پیام دبیر علمی دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

پیام رییس دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی

کارگاه آموزشی «شکل‌گیری پایه‌های تعهد در زوجین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جایگزین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

«کارگاه آموزشی صورت‌بندی و گزارش‌نویسی تحلیلی» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

تمدید مهلت فراخوان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

فراخوان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران