اولین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی جدید انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار شد.

به دنبال اعلام تأیید انتخابات انجمن توسط کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی در تاریخ ١٢ مردادماه ١٣٩٩، نخستین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی جدید انجمن، در ساعت ١٠:٠٠ تا ١٢:٠٠ روز جمعه، ١٧ مردادماه ١٣٩٩، به صورت آن‌لاین برگزار شد.

در این جلسه، درباره‌ی احراز مسؤولیت‌ها در هیأت مدیره‌ی جدید گفت‌وگو شد و به اتفاق آرا افراد زیر برگزیده شدند:

رییس: دکتر سامان توکلی

نایب‌رییس: دکتر نهاله مشتاق بیدختی

دبیر: دکتر نسیم نکویی شجاع

خزانه‌دار: دکتر عباس امید

نتیجه‌ی جلسه، برای صدور پروانه‌ی فعالیت دوره‌ی جدید انجمن، به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد و از این به بعد جلسات منظم توسط هیأت مدیره‌ی جدید برای پیش‌برد امور انجمن برگزار خواهد شد.

.

١٧ مردادماه ١٣٩٩

هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران