نامه‌ی تعدادی از انجمن‌های علمی گروه پزشکی به رییس‌کل نظام پزشکی درباره‌ی موضوع طب سنتی

انجمن علمی روان‌درمانی ایران هم‌راه با تعدادی از سایر انجمن‌های گروه پزشکی در نامه‌‌ای به رییس‌کل نظام پزشکی، مورخ چهارم مهرماه 1399، خواستار موضع‌گیری این سازمان درباره‌ی موضوع «طب سنتی» شدند.

متن نامه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

نامه‌ی تعدادی از انجمن‌های گروه پزشکی به رییس‌کل نظام پزشکی در مورد موضوع طب سنتی