تعدادی از انجمن‌های علمی گروه پزشکی در نامه‌ای به وزیر بهداشت مواردی را درباره‌ی موضوع طب سنتی خواستار شدند.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران هم‌راه با تعدادی از سایر انجمن‌های گروه پزشکی در نامه‌‌ای به وزیر بهداشت، مورخ چهارم مهرماه 1399، نظرات و درخواست‌های خود را در مورد «طب سنتی» اعلام کرد.

متن نامه از طریق لینک زیر قابل مشاهده است:

نامه‌ی تعدادی از انجمن‌های علمی گروه پزشکی به وزیر بهداشت در مورد موضوع طب سنتی