مزایای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران در سال ۱۳۹۸

🔆 افرادی که به عضویت پیوسته و وابسته‌ی انجمن درمی‌آیند، از امتیازهایی مانند موارد زیر برخوردارند:
      🌀 مشارکت در فعالیت‌های انجمن و حمایت از آن
      🌀 شرکت در انتخابات هیأت مدیره‌ی انجمن یا شاخه‌های استانی، به عنوان نامزد یا رأی‌دهنده (فقط برای اعضای پیوسته)
      🌀 تخفیف در هزینه‌ی ثبت نام همایش‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
      🌀 اولویت در ثبت نام دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی که ظرفیت محدود دارند
      🌀 امکان ورود نام و مشخصات در بانک اطلاعات اعضای انجمن
      🌀 دست‌رسی به آرشیو صوتی-تصویری جلسات آموزشی منتخب انجمن (امکان مشاهده‌ی برخی سمپوزیوم‌های انجمن به تازگی فراهم شده است.)
🔆 حضور و عضویت هم‌کاران در انجمن پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های آن است و امیدواریم با عضویت‌تان انجمن را در حرکت به سمت اهداف مشترک‌مان هم‌راهی کنید.
انجمن علمی روان‌درمانی ایران