راه‌نمای تمدید عضویت اعضای قبلی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برای سال ۱۳۹۸

راه‌نمای تمدید عضویت اعضای قبلی انجمن برای سال ۱۳۹۸

هم‌کارانی که در سال ۱۳۹۷ عضو انجمن شده بودند و نام آنان در بانک اطلاعات اعضای انجمن آمده بود، برای تمدید عضویت در سال ۱۳۹۸ کافی است با نام کاربری و کلمه‌ی عبور خود وارد صفحه‌ی مدیریت حساب کاربری خود شده و با فشردن دکمه‌ی مربوط به «پرداخت حق عضویت» عضویت خود را برای سال ۱۳۹۸ تمدید کنند.

نام و نام خانوادگی و مشخصات کسانی که در سال ١٣٩٧ عضو انجمن شده بودند ولی هنوز عضویت خود را در سال ۱۳۹۸ تمدید نکرده‌اند از بانک اطلاعات انجمن حذف شده است. در صورتی تمایل به ادامه‌ی عضویت در انجمن و درج نام و مشخصات شما در بانک اطلاعات اعضا، لازم است عضویت خود را در سال ۱۳۹۸ تمدید کنید.

برای آغاز فرایند تمدید عضویت سال ۱۳۹۸ انجمن به صفحه‌ی زیر مراجعه کنید:

https://www.ipa-net.ir/log-in/

انجمن علمی روان‌درمانی ایران