کارگاه آموزشی «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جایگزین» در دومین همایش سالیانه‌‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

علی‌رغم مدل‌های اثربخشی که برای کمال‌گرایی ارايه شده است (مثل مدل شفران)، به نظر می‌رسد که این مدل‌ها از طرف برخی از نظریه‌پردازان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در‌ این کارگاه از مدل فلت و هویت برای درمان کمال‌گرایی استفاده می‌شود.

در این راستا کارگاه آموزشی «چرا ‌CBT در درمان کمال‌گرایی چندان مؤثر نیست؟ معرفی مدلی جای‌گزین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار خواهد شد.

مدرس کارگاه: دکتر حسن حمیدپور

زمان: چهارشنبه 10 بهمن‌ماه 1397 از ساعت 13:30 تا 15:30

اولویت ثبت‌نام در کارگاه با اعضای انجمن و افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.

اطلاعات ثبت‌نام کارگاه در این لینک قابل دست‌رسی است.