کارگاه آموزشی «شکل‌گیری پایه‌های تعهد در زوجین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

تجربه‌ی بالینی و داده‌ها نشان می‌دهند که یکی از شایع‌ترین علت‌های مراجعه‌ی زوج‌ها به درمانگران شکایت از نبود تعهد در رابطه‌شان است. اغلب برای درمانگران این پرسش پیش می‌آید که چگونه می‌توان به این زوج‌ها کمک کرد و در این کار چه اصولی باید رعایت شود.

در این راستا کارگاه آموزشی «شکل‌گیری پایه‌های تعهد در روابط زوجین» به جنبه‌های کاربردی مرتبط با این موضوع می‌پردازد که برای ایجاد و تقویت تعهد در روابط زوج‌ها چه کاری می‌توان انجام داد؟

مدرس کارگاه: دکتر مهدی بینا

زمان: چهارشنبه 10 بهمن‌ماه 1397 از ساعت 16:00 تا 19:00

اولویت ثبت‌نام در کارگاه با اعضای انجمن و افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.

اطلاعات ثبت‌نام کارگاه در این لینک قابل دست‌رسی است.