گزارش سمپوزیوم «آیا روان‌درمانی‌ها مؤثرند؟ سنجش و ارزیابی در روان درمانی‌ها»

شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران «کارگاه گروه‌درمانی روان‌تحلیلى» برگزار می‌کند.

آیا روان‌درمانی‌ها مؤثرند؟ سنجش و ارزیابی در روان درمانی‌ها

دعوت از هم‌کاران برای شرکت در اولین نشست بین‌‌المللی بخش روان‌درمانی انجمن جهانی روان‌پزشکی

گزارش سمپوزیوم «رمز و راز افسردگی: بیماری یا واکنش انسانی؟»

یازدهمین نشست علمی انجمن روان‌درمانی ایران: رمز و راز افسردگی؛ بیماری یا واکنش انسانی؟

دهمین نشست علمی انجمن روان‌درمانی ایران: ظرفیت اندیشیدن

نهمین نشست علمی انجمن روان‌درمانی ایران: اعتماد

دومین همایش سالانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران