مهلت استفاده از تخفیف در کارگاه‌های دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران تمدید شد.

اطلاعیه‌ی مهم درباره‌ی گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی

راه‌نمای تهیه‌ی پوستر برای دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

کارگاه آموزشی «شکل‌گیری پایه‌های تعهد در زوجین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جایگزین» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

دومین همایش انجمن علمی روان‌درمانی ایران؛ روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

جزییات ثبت‌نام کارگاه‌های دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

«کارگاه آموزشی کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان» در دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.